Par skursteņslauķiem.lv

Šī web lappuse paredzēta informācijas apmaiņai starp klientiem un skursteņslaucītāju amata brālības biedriem. Sadaļā „meistaru/zeļļu saraksts” varat iegūt precīzāku informāciju par katru biedru, un tā sertifikācijas termiņiem, savukārt „sertifikācija un atestācija” sniegs patiesu informāciju par apgūstamo skursteņslaucītāju profesiju.

Latvijas skursteņslaucītāju amata brālība cenšas apzināt un uzlabot savu biedru sniedzamo pakalpojumu klāstu un kvalitāti, tāpēc vienmēr ieteikumus un uzslavas būsim priecīgi lasīt e-pastā: braliba@skurstenslaukiem.lv

Skursteņslaucītāju saraksts ar tiesībām strādāt gazificētos objektos: Skatīt šeit

"Ātrā" galerija

Rekvizīti

biedrība: „Latvijas Skursteņslaucītāju amata brālība”

reģistrācijas nr.: LV 40008094894

konts: LV44UNLA0050009762333

kods: UNLALV2X

MEISTARU / ZEĻĻU SARAKSTS

noderīgas saites: